Nur Dinçkan

Hürriyet ve Medeniyet
~Nur Dinçkan

Hürriyet, klasik sözlüklerde azad edilmek, bağımsızlığına kavuşmak anlamında gösterilir. Hür ise; köle olmayan, şerefli, her şeyin en iyisi gibi anlamlarla ifade edilir.