Nagihan Taşhan

İletişim Çağında Kadın
~Nagihan Taşhan

Tarih boyunca iletişim toplumların gelişmesinde, ilerlemesinde en önemli bir yer tutmaktadır. İlk insanın farazi olarak ilk düşüncesi, ilk kelimesi ve ilk doğa ile teması iletişimin çeşitli şekilleri ile olmuş...