• Ana Sayfa
  • Giriş
  • Milli Edebiyat Okumaları Kapsamında Günümüz İletişim Algısı
image

Milli Edebiyat Okumaları Kapsamında Günümüz İletişim Algısı

Berna Kutlu

Her dönemin kendi iç dinamiklerini yansıtan özellikleri vardır. Sosyolojik gerçeklikte ‘konjektörel gerçeklik” denilen dönemsel ve zamansal algı; iletişim bilimcilerin görmezden gelemeyeceği gerçeklikler sunar insana…
Günümüz dünyasında gittikçe yaygınlaşan milliyetçilik ve milli söylemler, milletlerin ‘millet’ olabilme şuurunu kabartmakta, böylece devletler toplumlarını milli duygularını kabarta kabarta kontrol altına almaktadır.
Bu gerçeklikleri görmemle beraber bu aralar Milli Edebiyat okumaları yapıyorum…
Milli Edebiyat okumalarıyla beraber günümüzün gerek siyasi, gerekse toplumsal dilini daha yerinde çözümleyebileceğime dair kanaat belirdi bende…
Çünkü yaşadığımız bugünkü gerçeklik Milli söylemlerin ve sloganların içinde saklı…
Milli Edebiyat, millete ait özelliklerin yansıtıldığı edebiyat demektir…
Prof. Ali İhsan Kolcu hocanın dediği gibi; Millet kavramını açıklamak ‘milli edebiyat’ la mümkündür. Hocaya göre sosyolojik anlamda millet; ‘dil, din, ve ideal birliği ile birbirine bağlanmış insanlar topluluğudur. Türk milleti bu tanımı dili dilime dini dinime uyan şeklinde vecizeleştirmiştir.
Sosyolojik olarak büyük milletler şu 4 aşamada millet olabilir. Bunlar;

1-Klan
2-Budun
3-Kavim
4-Millet

Milli Edebiyat her ne kadar Türk Edebiyatında bütünlük arz etmese de bir dönemin ciddi bir söylem politikasını belirlemiştir. Özellikle Osmanlı Devleti’nin yıkılış sürecinde girmiş olduğu büyük savaşların tüm slogan ve söylemini Milli Edebiyatçılar oluşturmuştur.
1908’den 1923’e kadar devam eden Milli Edebiyat aslında 1923 sonrasında devletleşmiş, Türkçülük ideolojisi iktidara gelmiştir.

Günümüz siyasal gerçekliği de Osmanlı yıkılış sürecindeki gerginlikler açısından benzerlikler göstermekte, Anadolu’ya açıktan savaş açan devletlerin algı operasyonlarını ters teptirmek için milli ve yerel soğan ve söylemlere ihtiyacın olduğu gerçeği, hayatımızın bir zorunluluğu haline gelmiştir.
Günümüz siyasal iletişimi ve iletişim gerçeği anlaşılması için Milli Edebiyat literatürümüzün yeniden okunması, yorumlanması ve çözümlenerek güncellenmesi gerekmektedir…


    Yazımızı Paylaşın;