Metin Acıpayam

Çocuk Edebiyatı Kuram Yazıları-3
~Metin Acıpayam

Çocukları kurabiye gibi düşünmekten vazgeçmek zorundayız. Onlar bir kabın içine ko-yup şekillendirebileceğimiz bir şey değil. Onlar kimlik sahibiler. Bunun aksini dev bir kibir olarak algılıyorum. Bir çeşit Tanrıcılık oyununa benziyor; “Sana şunu olmanı emrediyorum hatta sadece sana ‘ol’ diyorum.”

Zaman-İnsan-Hayat Denklemleri
~Metin Acıpayam

Zaman-insan-hayat unsurlarını ihtiva eden kaç denklem kurulabilir? Bu üç temel unsuru ihtiva eden dört ana denklem kurulabilir. Aslında zaman denklemlerinin sayısı sınırsızdır, bizim burada inceleyeceğimiz denklemler ana denklemlerdir.