Melih Oktay

Son Saat ve İktisat Teorisi
~Melih Oktay

‘Jevons, iktisatta bireyler açısından geleceğin önemini görmüş, faydanın sadece bugüne has olmadığını, bireyleri fayda ve kar maksimizasyonuna götüren önemli özelliklerden birinin...