Lütfi Bergen

İyilik ve Medeniyet
~Lütfi Bergen

Birgün Hz. Muhammed Hıra mağarasında iken birden bire vahiy nazil oldu. Melek gelerek ona “oku” dedi. Peygamber “Ben okumuş değilim” dedi. Bunun üzerine melek onu tutarak sıktı. O kadar şiddetliydi ki tahammül edemiyordu...