image

İlevdü'den Selamlar

Furkan Eren

Tabiatın taze dilini rüzgârlardan pınarlara, ağaçlardan taşlara her yerde duyar ve hisseder olduk. Bahar taze başlangıçların, yeni oluşların mevsimidir. En çetin sancıların sonuçları baharla biter. Toprak ile havanın, ateş ile suyun terkibini insan en güzel baharda yaşar. İşte bu durumdur ki insanı daha hazır, daha verimli, daha üretken ve daha gayretli yapar.
Bu bağlamda kültür ve sanat ekseninde planların yapıldığı, projelerin oluşturulduğu ve hatta bazılarının hayata geçirildiği dönemdir bahar. Birbirinden önemli seminerler, konferanslar, paneller, konserler, kültür gezileri baharla birlikte daha derin bir anlam kazanır. Hayatın canlılığı bize, evimize, çevremize ve şehrimize yansır. Baharın dergimize yansımaması da elbette düşünülemez.
Mayıs - Haziran ayı baharın bereketini bulunduğumuz ortama nakşederken, biz de bu berekete kültürel ve sanatsal kaygılarımız ve faaliyetlerimizle İLEVDÜ yolculuğunun son durağındayız.
Bu dergi vesilesi ile on ikinci kez selamlaştık sizlerle. Selam ki birbirine ulaşmanın, iletişimin, aidiyetin ve sadakatin en yalın ve güzel yoludur. Kitap ve dergiyi selama vesile kılmak ise bambaşka bir güzelliktir.
Değerli İLEVDÜ okuyucuları; İLEVDÜ iletişim, düşünce, kültür ve medeniyet dergimiz 12. sayısı ile karşınızda. Yaklaşık 1 yıldır takip eden her ayın 15’inde alanında tek ve ilk olma özelliğiyle dijital tarzda okuyucularıyla buluştu.
İLEVDÜ dergisi; edebiyat, sanat, medeniyet, tarihi, sosyal, kültürel ve insani zenginliklerimizi birikimlerimizi gündemine alıyor; güncelleyerek internet erişimi olan dünyanın herhangi bir yerinde ve anında okuyucunun, takipçisinin beğenisine, bilgisine ve ilgisine sunuyor. Bu bağlamda 12 sayıdır önemli bir hafıza oluşturduğumuzun farkındayız.
İLEVDÜ dergisi dijital olma özelliğinden dolayı alanında tanınmış seçkin yazarlarımızın ele aldığı düşünce, deneme, öykü, araştırma yazılarını fotoğraflarla, resimlerle zihinlere ve yüreklere güzelliklerimizi nakletmiştir.
İLEVDÜ dergisinin ilk aşamasından son aşamasına gelene kadar medeniyetimize olan sevdamızın büyüklüğü ve derinliği kadar, heyecanımız ve hevesimiz de büyük ve derin. İLEVDÜ’ye olan sevdamızın, heyecanımızın ve hevesimizin yansımalarını tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi İLEVDÜ dergimizin tüm sayılarında, bütün sayfalarında dün olduğu gibi bugün ve yarın da görecek ve bizimle sevdamızı, hevesimizi ve heyecanımızı paylaştınız, paylaşacaksınız. Paylaşmaya devam ettiklerini gördükçe de memnun ve mutlu olacağız verdiğimiz eserin bıraktığı izleri.
Kıymetli İLEVDÜ okuyucuları! Üstat Necip Fazıl’ın Sakarya Türküsünde dediği gibi; insan su misali, kıvrım kıvrım akıyor. Sadece insan mı? Her şey akıyor; su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Akışta kenetlenmiş büyük küçük kâinat… Evet, zaman da akıyor… Sonbahar, kış derken yeni bir bahara yine erdik. Zamanın akışı da insanın akışına benziyor. İnsan da her an bir halde akıyor, çalışıyor, gayret sarf ediyor. Yaşının, vaktinin her bir deminde zamanı ve mekânı anlamlandırmaya çalışıyor. İnsanın zamanı ve mekânı anlamlandırmasının en önemli göstergeleri ve izleri ise şüphesiz düşünce adına, kültür ve sanat adına ürettikleridir. Hafıza, ortak dil ve geleceğe bırakılanlar ancak bunlarla mümkündür. Bir şeyin anlam ve zihin boyutu olmadan, somut hali yani gerçekliği mümkün değildir.
Yazarlığa adım atılan ilk yer dergilerdir. Hangimiz ilk yazımızın yayınlanacağı derginin gelmesini, çıkmasını ve yayınlanmasını dört gözle beklemedik? Yıllar geçer, kitaplarınız yayınlanır ama dergi sevdası bambaşkadır. Hâlâ yazınızın çıktığı dergileri saklar, sizin yazınızın çıkması da önemli değildir. Bazı yazarlar vardır ki adı o dergiyle bütünleşmiştir ve siz sırf o yazarı okumak için tercih edersiniz dergileri.
Dergilerin edebiyata katkısı azımsanamayacak ölçüdedir. Dergilerin de ömrü vardır. Bu dergilerin her biri bir yazarımızın adıyla anılmakta ve günümüzde de önemli kitaplara imza atan pek çok yazarımızın bu dergilerde yetiştiği görülmektedir.
Dergi ve yazar arasındaki ilişkiyi en çarpıcı şekilde ifade edenlerden birisi de Cemil Meriç’tir. Cemil MERİÇ; “Dergi daha geniş soluklu, daha geniş imkânları olan ve istikbâle kalacak olan bir neşir vasıtasıdır. Tefekkürün kalesidir. Birçok insan kitap yazmak ve bastırmaktan mahrumdur. Dergi daha geniş imkânlar önümüze serer. Bir memleketin irfanını tetkik etmek için, mutlaka dergilerine eğilmek mecburiyetindeyiz. Birçok büyük adamın, kitapları yayımlanmış olan yazarın, yazılarının bir kısmı dergi sayfalarında kalmaktadır. Bu bakımdan dergiler; kütüphanelerin en ciddî, en zinde malzemesidir. Bu itibarla dergi, gazeteyle kitap arasındadır. Düşüncenin gerçek taşıyıcısıdır; her türlü düşünceye açıktır, donmamış, genç ve gerçek düşüncedir. Dergi bir memleketin fikir aynasıdır…” der.
İLEVDÜ dergisi zengin içeriğiyle güçlü yayın kurulundan ötürü geçmişin tarihi, bugünün bilincidir, yarının umudu ve hayalleridir.
Bu bilinçle 12. sayımızla huzurlarınızdayız. Dergimizin yazıları seçmedir, belli bir imbikten geçerek, gönüllere akmak üzere kurulurlar sayfalara adeta işler okuyucularını.
İLEVDÜ dergimizin her alanda fiziki olarak inşa ederken, diğer yandan okuyucularımızın gönlünü ihya etmeye; dijital dergicilik uygulamasını ikame etmeye çalıştık. Bu süreçte emek verenlere en kalbi duygularımla şükranlarımı arz ederim.


    Yazımızı Paylaşın;