image

İletişimde Benzeşen Kavramlar

Furkan Eren

İletişimde Anadogue; yani benzeşen kavramı bir başka şeye benzeyen ya da o şeyle belli koşutlukları olan bir şey. Farklı dillerdeki birbirleriyle ilişkili sözcükler benzeşenler olarak adlandırılırlar.

Birbirine benzeyen romanlar, televizyon programları veya filmleri de aynı şekilde benzeşenlerdir. Türkçe ’de benzeşen yerine örneksel terimi de kullanılmaktadır.

Nesnenin biçim veya görünümünün kopyasının çıkartıldığı, bölüntüsüz bir temsil ya da kod: Benzeşen saat, zamanın geçişini gösterge kolunun kesintisiz hareketiyle temsil ederken, sayısal saat (genellikle 1 saniye olan) zaman dilimleriyle zamanın geçişini temsil eder.

Roland Barthes’a göre, bir fotoğraf bir gerçeklik benzeşenidir. Uzamsal iletişim kodu da benzeşen bir koddur. Barthes şöyle demektedir: “Fotoğraf üzerine yorum yapanlar (sosyologlar ve göstergebilimciler) arasında anlamsal bir göreceliği savunmak moda olmuştur bugünlerde: fotoğraf demektedirler, dünyanın bir analog’u (benzeşeni) değildir; temsil ettiği şey kurmadır…

Resim üzerine kaydedilen üç boyutlu bir nesneyi iki boyutlu bir suret haline getirir. Bu bomboş bir iddiadır. Fotoğrafı benzeşik olmaktan alıkoyamaz.

*Roland Barthes, Camera Lucida: Reflections on Photography, çev. Richard Howard, Fontana, London, 1984 (Tükçesi, Camera Lucida Fotoğraf Üzerine Düşünceler, çev: Reha Akçakaya, İstanbul, Altıkırkbeş, 1992)


    Yazımızı Paylaşın;