Hakkımızda

İlevdü | İletişim ve Düşünce Dergisi(İletişim ve Düşünce), İLETİŞİM | DÜŞÜNCE | SANAT | MEDENİYET dergisi olarak 15 Temmuz 2018 tarihinden itibaren her ayın 15’inde E-Dergi formatında devam edecektir. İlevdü | İletişim ve Düşünce DergisiTürkçe’nin kültürel, düşünsel, iletişimsel gücünden doğan yalın bir dil inşâ etmenin bileşimidir. İLEVDÜ; “İletişim ve Düşünce” isminin kısaltılmasından oluşmuştur.


İLEVDÜ; Bir manzumenin son satırı…


İLEVDÜ; ‘Söyleyecek sözü tükenmeyenlerin, düşünsel tıkanma yaşamayanların ve sürekli yenilenmenin adresi…’


İLEVDÜ; Yarası kabuk tutmayanların sığınak limanı…


İLEVDÜ; Tabiatta gülen her tatlı çocuk rüyası…


İLEVDÜ; Hayatın içinden, yaşama açılan bir kapı…


İLEVDÜ; İnsanı, varlığı, hayatı yeniden, hep yeniden ve daima yepyeni anlama gayretinde olanların durağı…


İLEVDÜ; Analar diyarı Anadolu’nun tarih boyunca üstlendiği misyon ve vizyonun öncü kuvveti…


İLEVDÜ; İradenin, Erdemin, Cesaretin teorik alt yapısı…


İLEVDÜ; ülkemizin ulusal ve küresel ölçekte gelişmişlik düzeyine ‘bir katkı sunma’ çabası…


İLEVDÜ; İletişimi düşünceyle, düşünceyi sanatla, sanatın medeniyetle nişanlanması…


İLEVDÜ; İnsan-Zaman-Mekân denkleminin çözümleyici unsuru…


İLEVDÜ; Barış, kardeşlik, eşitlik, adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayalı toplumsal barışın, tüm farklılıkların kucaklaşması ve düşünsel derinliğin oluşması…


İLEVDÜ; Ulusal dinamik yapısının takipçisi…


İLEVDÜ; Yepyeni bir Medeniyet Tasavvurunun içerik doldurucusu…


İLEVDÜ; Yeni Bilgi anlayışının ve geliştirilmesi yolunda emekler bütünleşmesi…


İLEVDÜ; Bir kadro hareketi…


İLEVDÜ; Bilginin, düşüncenin, iletişimsel derinlik ve gerçekliğin topluma yayılması hususunda bir ışık mesabesinde olan aydınlık cephe…


İLEVDÜ; İnter-disipliner bakışın İletişim Yayın Organı…


İLEVDÜ; Türkiye’nin vizyonuna uygun, sosyokültürel kimlik ve jeo-stratejik düşünebilmenin üst formu…


İLEVDÜ; 21. Yüzyılın dijital yayın organı…