image

Geçmişten Günümüze yazdıkları ve söyledikleriyle İBRETLİ HATIRALAR (Açıklamalı)

Veysel Altunbay

Süleyman KOCABAŞ Vatan yayınları 7. Baskı 2015

Kitap fuarlarının ve üniversitelerin kitap tanıtım ve satışında her zaman görmeye alıştığımız saygı değer bir kişiliktir Süleyman Kocabaş. Tarihe bir ömür veren ve kitapların maddi değerinden çok daha değerli bir araştırmacılığı olmuştur. Eserleri külliyat değerinde ve çok önemli bilgileri okunabilir seviyededir. Okunabilir derken; Öyle hacimli kalın kalın değil ince ve küçük boyutludur kitapları. Buradan yola çıkarak anladığımız şu ki; amaç tarihi insanlara okutmak ve anlamalarına hizmet etmektir. Velhasıl tarih hizmetkârıdır Süleyman Kocabaş. Kitaplarının hepsi yazarında sahibi olduğu Vatan Yayınları'ndan çıkmaktadır. Süleyman Kocabaş beyefendi, Kayseri/Talas'ta bulunan evini "Tarih İhtisas Kütüphanesi" haline getirdi. Kendi imkânları ile kurduğu bir kütüphanede, çoğunluğunu Türkçe, İngilizce ve Osmanlıca tarih kitaplarının meydana getirdiği 37 yıllık gazete ve dergi koleksiyonunun da bulunduğu kütüphanede 8 binin üzerinde kitap bulunuyor. Bu bakımdan Süleyman Kocabaş'ın ülkeye kazandırdığı bu kütüphane, araştırmacı akademisyenlere de muazzam bir kaynak olarak hizmet ediyor.*

Gelelim ele alacağımız İBRETLİ HATIRALAR isimli eserine..

Tarihin gizeminde saklı kalmışların yazıldığı bir diğer eser de İbretli Hatıralar kitabıdır. Kronolojik sıralama ile ve en önemlisi AÇIKLAMALARI ile dönemin tahlili çok kaliteli bir şekilde izah edilmiştir. Eserde yer alan kişiler ve konu hakkında bilgileri bizde sıralama ile verelim:

1-Sultan II. Abdülhamit: Jön Türkler tarafından tahtından indirilmiştir. II. Abdülhamit, Selanik’te sürgünde iken muhafızlarından Debreli Yüzbaşı Zinnun’a Theodor Herzl’in Filistin’le ilgili tekliflerini ret ettiği için devrildiği ve Selanik’e sürüldüğünü söyleyecektir.

2-Ahmet İhsan (Tokgöz): Jön Türklerden Ahmet İhsan hatıratlarında şöyle demektedir: “Boerlerin istiklal harbinde İngilizler kadar İngiliz taraftarı idik.” Osmanlı sultanlarını ülkelerine kurtarıcı olarak davetleriyle, aynı devletin çöküş devrindeki aydınlarının bu sefer de sömürgeci devletleri alkışlamaları tarihin tersine dönen garip bir cilvesi olmuştur.

3-Tevfik Fikret: Tevfik Fikret’te Jön Türk arkadaşları gibi II. Abdülhamit düşmanı bir şairdir. Sultan II. Abdülhamit’in biraz gecikme ile bombalı saldırıdan kurtulmasına BİRAZ GECİKME isimli şiiriyle üzüntüsünü dile getirmiştir.  Buna mukabil Sultan ise; “Hiçbir namuslu Ermeni, padişahına kast eden eli bombalı ırkdaşına ‘şanlı avcı’ diyecek kadar hayâsız olmamıştır.” Sözleriyle üzüntüsünü bildirmiştir. O şiirden bir kıta:

“Bu milleti çiğnemekle bugün eğlenen alçak

Bu, keyfiyetini biran gecikme anına borçludur!”

4-Ahmet Bedevi Kuran: Sultan II. Abdülhamit’e karşı mücadele veren Jön Türklerden olup, onların Prens Sabahattin’in lideri olduğu Teşebbüs-ü Şahsi ve Âdem-i Merkeziyet Grubundandır. Sultan II. Abdülhamit “Jön Türklerin Ermeni komitacılarıyla işbirliği yapmalarına, hatta onlardan para almalarına şaşıyorum” diyerek Ahmet Bedevi Kuran’ın da içlerinde yer aldığı Ermeni komitacılarına tepkisini dile getirmiştir.

5-Galip Kemali Söylemezoğlu 

6- Şeyhülislam Cemalettin Efendi

7-Hafız Hakkı Paşa

8-Cemal Paşa

9-Talat Paşa

10-Süleyman Nazif: Belki de eserde yer alan en ilginç hatıratlardandır. İstibdat dönemini çok sert biçimde eleştirdiği II. Abdülhamit’ e karşı yazdığı “EY EBNAYİ VATAN ve Sultan’ın vefatının ardından duyduğu pişmanlıkla “SULTAN HAMİDE ŞARKI” isimli şiirinde istimdat ile pişmanlığını görüyoruz. Bu iki eserden kısa kesit yazalım:

⦁ Zulmü istibdat devri derdü ye’s eyyamıdırArkadaşlar! Kan dökün kan dökmenin hengâmıdır.

⦁ Memleket matemde öksüz taht-u taçHasret olduk devri istibdata biz 

11-Rıza Tevfik (Bölükbaşı)

12-Ahmet Muhtar

13-Fevzi Çakmak:  İstiklal Harbinin iki Mareşali olan Mustafa kemal Atatürk ve Fevzi Çakmak, Süleyman Kocabaş’ın araştırdığı hatıratlar içerisinde yer alan Zekeriya Sertel’in hatıratına göre ikisi de Çanakkale Harbinde yer almış fakat hiçbir kaynakta Fevzi Çakmak’ın yer aldığı bildirilmeyerek bütün kahramanlıklar diğer komutana yüklenmiştir. Oysa Mustafa Kemal Kuzey cephesinin komutanlığında yer alırken diğer cephe olan ve önemli stratejik konumda bulunan Güney Cephesinde ise Albay Fevzi Çakmak bulunmaktadır. 

14-Mustafa Kemal Atatürk

15-Kazım Karabekir

16-İsmet İnönü

17-Faik Ahmet Barutçu

18-Celal Bayar

19-Ahmet ER

20-Adnan Menderes

21-Zekeriya Sertel

22-Hasan Cemal

Eserde yer alan ve ilgimizi çeken hatıratlardan kısım kısım paylaşarak, eserin sağlam kaynaklarla ne derecede ehemmiyetli bir araştırma sonucu yazıldığına vurgu yaptık. Birde eserin sonunda yer alan yazarın şu sözlerini de özetleyelim: “ 12 Mart 1971 Muhtırası sağ-sol kavgasını durdurmaya çare olamadı. Ardından 12 Eylül 1980 darbesi geldi.  Türkiye’yi rahat bırakmak istemeyenler, 1984’den sonra bu sefer de Türk-Kürt çatışmasını körüklediler.

”Eserde yer alan tarihlerden yani II. Abdülhamit’ten bugüne kadar gördük ki; Osmanlı’yı yıkmak için Jön Türkleri kullananlar, Cumhuriyeti yıkmak için sağ-sol çatışması çıkaranlar ve bu ülkenin bekasını önlemek için fırsat kollayanlar bugün de PKK’yı kullanarak amaçlarına doğru ilerlemektelerdir.

Evet, son olarak ise eleştirilerimizi de belirtelim;

Kitap her ne kadar yayınevinden çıkmış olsa da kapak tasarımı bariz itici ve özentisiz bir çalışmadan çıktığı gayet göz önündedir. Tashih ve editörlük çalışması yapılmış ise de biz bunu saymıyor kabul etmiyor hatta yok sayarak böyle bir düzenlemeden geçmediğini iddia ediyoruz. Kelimelerde göze çarpan eksiklikler sayamayacağımız kadar fazla oluşu bu güzel eseri -çıktı-gitti-ye getirildiğini söylemek zorundayız.

Son olarak ön kapak resimlerinde yer alan şahsiyetler isimleri ile belirtilmiş olsaydı da arka kapağa güzel bir düşünce yazılmış olsaydı. Hatalar sadece kelime düzeyinde olmadığı gibi bazı tarihlerde de hataların olması tarafımızca “dikkatsizlik bu kadar olur” yorumuna neden olmuştur.

Bizim için elbette muhteviyatı önem arz eden bu eserin kâtibi Süleyman Kocabaş’a teşekkür ediyor genç nesillerin bu eserden faydalanmasını tavsiye ediyoruz.


*Kaynak: Türkiye'de yazar olmak: Süleyman KOCABAŞ • Eyüp Aktuğ http://www.e-aktug.com/2011/03/turkiyede-yazar-olmak-suleyman-kocabas#ixzz4RNUQhmwD


    Yazımızı Paylaşın;