Furkan Eren

Benmerkezci Kişilikler
~Furkan Eren

Güçlü mizaç hususiyetlerine sahiptirler. Hayatı üretmek ve yaşamak için cemiyete olan ihtiyaçları asgari seviyededir. Kendilerine sorulursa cemiyete hiç ihtiyaçları yoktur.

İnsan İletişim ve Dil İlişkisi
~Furkan Eren

Yazmak ve soyut düşünebilmek kâinatta sadece insana has bir özelliktir. İnsan dil yeteneğine doğuştan sahiptir, ama dili sonradan öğrenir ve geliştirir. Belli yeteneklerle donatılmış olan insan, bu yetenekleri sayesinde dili de ilim, felsefe, teknik ve edebiyat gibi alanlardaki başarılarıyla birlikte geliştirir.

İletişim Kültürden Kopamaz
~Furkan Eren

İletişim sosyal bir faaliyettir.
Sosyal hayatın içinde; sosyolojik gerçeklikler dahilinde sürecini tamamlar…
Toplumların ‘var olabilmesi’ ise kültüre gerçeklikle…
Kültürü ıskalayan bir iletişim anlayışı ‘iletişimsizlik’ ve ‘etkileşimsizlik’ demektir.

İletişimin Tanımı Kendi Benliğimizdir
~Furkan Eren

20. yüzyılda egemen olan iletişim tanımları şöyledir:
Retorik alanında iletişim: ‘söylem sanatıdır…’
Göstergebilim alanında, iletişim ‘işaretlerle karşılıklı öznellerin aracılanmasıdır...’
Fenomonolojide iletişim,  ‘ötekiliğin deneyimidir ve diyologdur…’

İletişimde Benzeşen Kavramlar
~Furkan Eren

İletişimde Anadogue; yani benzeşen kavramı bir başka şeye benzeyen ya da o şeyle belli koşutlukları olan bir şey. Farklı dillerdeki birbirleriyle ilişkili sözcükler benzeşenler olarak adlandırılırlar.

İletişim Sürecinde Açık ve Kapalı Metinler
~Furkan Eren

İletişim Sürecinde açık metinler, okuyucu ile buluştuğunda ortaya çıkabilecek alternatif anlamları kapatmaya çalışan ve kolayca elde edilebilen tek bir anlamın altını çizmek istemi olmayan, tersine zengin ve karmaşık okumalara olanak sağlayan metinlerdir.

Başlarken
~Furkan Eren

Küreselleşen dünya gittikçe küçülmekte.

Meşhur iletişim kuramcısı Marshall Luckan’a göre yaşadığımız dünya bir ‘global köy’ Küreselleşmenin benliğimiz üzerindeki bu çapta etkileşimini