image

Beşinci Sayımızda

Genel Yayın Yönetmeni

İletişim ve Düşünce Dergisinin 5. Sayısına kadar geldik. Dijital Dergicilikte görsellik, estetik ve içeriğe çok dikkat ettik. Hayatın her alanında iletişimin var olması, olmaya devam etmesi ve edecek olmasının şekillendiği bundan sonra dijitalleşme ve dijital dünyadır. Teknolojinin büyük bir hızla gelişmesi, iletişimin hızlı bir şekilde küresel dünyada yayılması hayata bilgi kirliliği bıraktığı gibi aynı zamanda bilginin iletişim yoluyla çabuk ulaşılması sağlandı. Biz bu sayıya kadar sanat edebiyat düşünce ağırlıklı estetik bir çıkışla teknolojinin dijital kalbini oluşturmaya hayatın zayıf, yetersiz ve insanı devreden çıkarmaya çalışan yönüyle değil, insanoğlu ile dijital dünyanın bir arada daha kullanışlı,  birbirinden kopmayacak şekilde nasıl yaşanır bakış açısıyla hareket ettik. Dergimize gelen olumlu tepkiler amacımızın doğru olduğu yönünde sinyaller vermekle beraber ileriki sayılarda daha iyi olacağını umuyoruz. Dijital dünya hayatımızın her alanına yerleşmeye hatta yaşam standardımızı ona göre yönlendirmeye çoktan başladı. Yeni ve barışık bir dille sanat, edebiyat, kültürümüzün geçmişten gelen birikimi ile dijital dünya ile buluşturmak zor süreçlerden geçmemize neden olsa da biz dijital dergi ile bu zor yolu zor süreci başlattık ilk sayıdan bu tarafa. Yeni yayın Yönetmenimiz Mehmet Mortaş ve Yazı İşleri Müdürü Safa Uncu ile daha kaliteli estetik dijital bilgi çağının insan teknoloji bağlamında kaliteli sayılar çıkarmamız temennisi ile.

İnsanlığın ve dijitalleşmenin çağından selamlar saygılar

Genel Yayın Yönetmeni


    Yazımızı Paylaşın;