image

Başlarken

Furkan Eren

Küreselleşen dünya gittikçe küçülmekte.

Meşhur iletişim kuramcısı Marshall Luckan’a göre yaşadığımız dünya bir ‘global köy’ Küreselleşmenin benliğimiz üzerindeki bu çapta etkileşimini böylesi dahiyane bir tespitle ortaya koyan ve tüm tezini bu tespite göre şekillendiren Luckan; ‘Global Köy’ isimli kitabında ‘estetik’ ve ‘teknolojik’ diye ikili bir ayrıma gider, böylece estetiğin teknolojiden, teknolojinin de estetikten ayrılamayacağı gerçeğini savunur.

Yaşadığımız evrende varlık, insan bünyesinde cisimleşmiş, hayat epistemolojik gerçekler ışığında kendi tabi deveranını sürdürme mecburiyetinde kalmıştır.

İnsan-Varlık-Hayat gibi üçlü temel denklemin ‘hissiyat’ ve ‘fikriyat’ denkleminin kurulması, bu denklemin hayatın her şubesine sürdürülebilir ve uygulanabilir kurumlar bünyesinde tatbik edilebilmesi için teknolojik gerçeklik ve dijitalleşme bir mecburiyet ve temel zorunluluktur.

Burada aslolan teknolojinin estetike edilmesi, mekanik sistemin ahlaki sistem ile birleştirilmesi, makineyi yapan insan beyninin mekanikleştirilmemesi, modern insanı biyolojik robot olmaktan kurtarmak… Kısacası; mekanik tüm sisteme ve makineye tam hâkim olan, dijital gerçekliğe sahip, böylece aklını-kalbini-zevkini ve herşeyin derinliğinde olan ruhunu mekanikleştirmeyen İNSAN’a ulaşmak…

İşte bu yeni İNSAN ’ın inşası içindir tüm gayret ve azmimiz…

İLETİŞİM VE DÜŞÜNCE (İLEVDÜ) bu idealin takipçisi, bu gayretin devamlı ifşacısı olma maksadıyla yayın hayatına başlamış bulunuyor.

İlk sayımızı 15 Temmuz’a denk getirdik, her ayın 15’inde İLETİŞİM VE DÜŞÜNCE; İletişimi Düşünce ile birleştirerek yeni bir senteze ulaşacaktır; Bu sentez TEKNOLOJİ VE ESTETİK birlikteliğinden başka şey değildir…

***

Artık zarif insanı yetiştirme vakti…

Artık gönülleri sanatkârane parmaklarla okşama vakti…

Artık İRADE-ERDEM-CESARET adımlarının tam tekmil koşu sahasını oluşturma vakti.

Yolumuz daim, sadakatimiz var olsun…

İLETİŞİM VE DÜŞÜNCE nice güzel ve estetik işlere temel olması temennisi ile…


    Yazımızı Paylaşın;